balkanelectricvetroparkabcwindproject

plandetaljneregulacije

Kompanija Balkan Electric je u planiranim vremenskim okvirima zavrsila plan detaljne regulacije za vetrogeneratorsko polje Alibunar 1, a paralelno sa završetkom ove faze započeta je priprema dokumentacije za pribavljanje neophodne građevinske dozvole koja se odnosi na izgradnju pristupnih saobraćajnica u okviru vetro generatorskog polja.

Ovim putem se zahvaljujemo opštini Alibunar, kao naručiocu plana na korektnoj komunikaciji i profesinalnom pristupu, što je rezultiralo završetkom ovog segmenta projekta u planiranom roku.

Plan detaljne regulacije za vetrogeneratorsko polje Alibunar 1 možete preuzeti ovde.

Vi ste ovde: Početak